رفتن به محتوای اصلی
x
     
استان اصفهان

انتخاب مسئول کمیته افتخاری توسعه اسکیت

طی حکمی از سوی مهندس مالکی آقای مسعود_زارعی به عنوان مسئول کمیته افتخاری توسعه اسکیت اقشار_ویژه هیات اسکیت استان استان اصفهان منصوب شد.

کمیته اقشار خاص وظیفه آموزش اسکیت و ایجاد تحرک و نشاط بین اقشار ویژه همچون افراد دارای اوتیسم بیماریهای خاص معلولین جسمی و ذهنی و... را داراست.